เครื่องบรรจุซีลแลนท์อัตโนมัติ 4 หัว ขนาด 500 ml.

เครื่องบรรจุซีลแลนท์อัตโนมัติ 4 หัว ขนาด 500 ml.

  • การบรรจุออกแบบพิเศษให้สินค้าอัดแน่นอยู่ในหลอด โดยไม่เป็นโพรง เพื่อคงคุณภาพของสินค้า (Bottom Filling)
  • การกดฝาออกแบบพิเศษ ทำให้หลังจากการกดฝาแล้ว ฝาจะแน่นและไม่เคลื่อนจากระดับที่ตั้งไว้
  • ควบคุมการทำงานด้วย PLC
  • กำลังการผลิต 15-20 รอบ/นาที

       ประกอบด้วย

  1. เครื่องบรรจุขนาด 500 ml 4 หัวบรรจุ
  2. เครื่องจัดเรียงฝา พร้อมป้อนฝา
  3. เครื่องกดฝา

หมายเหตุ สามารถออกแบบเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า

 

Powered by MakeWebEasy.com