share

รวมเรื่องต้องรู้ ! ก่อนลงทุนทำธุรกิจเปิดโรงงานน้ำดื่ม

ขวดน้ำดื่มขนาดเล็กที่อยู่บนสายการผลิต

ในทุกวันคนเราต้องดื่มน้ำไม่น้อยกว่า 7-8 แก้ว เพื่อช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องปกติที่น้ำจะเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในทุกครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงน้ำสะอาดได้ยาก ยิ่งมีความต้องการน้ำดื่มเป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นโอกาสของหลายคนที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก แล้วยังมีเรื่องอะไรที่ผู้ประกอบการควรรู้อีกบ้างในการเปิดโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กและใหญ่ เราจะมาบอกให้ได้รู้กัน

 

7 เรื่องต้องรู้ ! สำหรับผู้ประกอบการที่จะเปิดโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กและใหญ่

 

1. ขั้นตอนการขอจัดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

ผู้ประกอบการที่จะตั้งโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กและใหญ่ จำเป็นต้องทำการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ติดต่อไปยัง อย. ในท้องที่ที่ผู้ประกอบการจะตั้งโรงงาน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการผลิตน้ำดื่ม รวมไปถึงเพื่อขอคำแนะนำการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม
 2. ทำการเก็บน้ำดิบ และส่งตัวอย่างน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิต ไปให้แก่หน่วยงานที่รับวิเคราะห์คุณภาพน้ำตรวจสอบ เพื่อรับรองว่าน้ำดิบมีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการนำไปผลิตน้ำดื่มได้
 3. จัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มและวางเครื่องจักรให้เหมาะสมกับขนาดและปริมาณการผลิตของโรงงาน
 4. ส่งเอกสารเพื่อนัดวันให้ อย. เข้ามาตรวจสอบอาคารสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านกระบวนการกรอกและบรรจุลงขวดพร้อมฉลาก ให้ทางผู้ประกอบการส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์ประจำภาค
 5. หลังจากนั้นให้นำผลวิเคราะห์น้ำที่ได้มา ไปใช้ในการยื่นขอเครื่องหมาย อย.
 6. เมื่อได้เครื่องหมาย อย. แล้ว ก็สามารถจัดจำหน่ายน้ำดื่มในพื้นที่ต่อไป

 

2. ความแตกต่างของโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่

หากเปรียบเทียบความแตกต่างของโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สามารถจำแนกได้ ดังต่อไปนี้

 • ขนาดการผลิต

โรงงานขนาดเล็ก มีกำลังการผลิตจำกัด สามารถผลิตได้ประมาณ 1,000 แพ็กต่อวัน

โรงงานขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิตที่มากขึ้น สามารถผลิตน้ำดื่มมากกว่า 5,000 แพ็กต่อวัน

 • อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต

โรงงานขนาดเล็ก มักเลือกใช้เครื่องจักรในการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมาก รวมถึงอุปกรณ์ราคาถูก และเน้นการใช้แรงงานคนเป็นส่วนสำคัญ

โรงงานขนาดใหญ่ มักเลือกใช้เครื่องจักรในการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย มีระบบอัตโนมัติ และมีความรวดเร็วในการผลิตมากขึ้น

 • การลงทุน

โรงงานขนาดเล็ก ต้องใช้เงินลงทุนไม่มากนัก สามารถเริ่มต้นได้ง่าย

โรงงานขนาดใหญ่ ต้องมีเงินลงทุนจำนวนมหาศาล ทั้งค่าก่อสร้าง เครื่องจักร และอื่น ๆ

 

3. ข้อดี-ข้อจำกัดของโรงงานน้ำดื่ม

โรงงานน้ำดื่มทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไป ดังนี้

 

โรงงานขนาดเล็ก

ข้อดี

 • ใช้ต้นทุนการลงทุนไม่สูงมาก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
 • บริหารจัดการได้ง่าย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน
 • สามารถปรับลดปริมาณการผลิตได้อย่างคล่องตัวตามความต้องการของตลาด
 • ให้บริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

ข้อจำกัด

มีกำลังการผลิตที่จำกัด ไม่สามารถรองรับความต้องการที่สูงมากได้

ต้องแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตสูง และทุนมากกว่า

 

โรงงานขนาดใหญ่

ข้อดี

 • มีกำลังการผลิตค่อนข้างสูง สามารถรองรับความต้องการได้มากมาย
 • มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัย ให้ประสิทธิภาพการผลิตสูง
 • สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ รวมถึงระดับสากล

ข้อจำกัด

 • ต้นทุนการลงทุนค่อนข้างสูง
 • มีการบริหารจัดการซับซ้อน เนื่องจากโครงสร้างองค์กรหลายชั้น
 • ขาดความยืดหยุ่น ต้องผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณและกำไรตามเป้าหมาย

 

4. เครื่องจักรในโรงงานน้ำดื่ม

ในส่วนของเครื่องจักรที่นิยมใช้ในโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะมีดังต่อไปนี้

 • เครื่องปรับคุณภาพนํ้า
 • เครื่องผลิตน้ำดื่ม
 • เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม
 • เครื่องล้างภาชนะบรรจุ
 • เครื่องบรรจุของเหลว
 • เครื่องปิดฝาขวดหรือปิดผนึก
 • โต๊ะหรือแท่นบรรจุ ที่เหมาะสมสำหรับขนาดบรรจุที่ต่างกัน

โดยเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานน้ำดื่ม ควรเลือกที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง ทั้งในด้านของปริมาณในการบรรจุขวด ความเร็วในการผลิต รวมไปถึงขนาดของขวดที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในระดับครัวเรือนและร้านค้า

 

5. วัตถุดิบในการผลิตน้ำดื่ม

วัตถุดิบในการผลิตน้ำดื่มจะแตกต่างกันไปตามแต่ละที่ของโรงงานน้ำดื่ม ซึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด คือ น้ำประปา และน้ำบาดาล

 

6. กระบวนการผลิตน้ำดื่ม

กรรมวิธีในการผลิตน้ำดื่ม โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังนี้

 1. นำนํ้าประปาหรือนํ้าบาดาลเข้าสู่เครื่องกรองน้ำ และปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 2. นำน้ำผ่านเข้าสู่ระบบฆ่าเชื้อโรค
 3. แล้วจึงผ่านน้ำเข้าสู่เครื่องบรรจุของเหลว เพื่อบรรจุใส่ภาชนะ และเข้าเครื่องปิดฝาขวด เพื่อเตรียมจัดจำหน่ายต่อไป

 

7. กลุ่มเป้าหมายและวิธีทำการตลาด

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและวิธีทำการตลาดของโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะแตกต่างกันออกไป

โรงงานขนาดเล็ก มักจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จำกัด เช่น ชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง จึงมีลูกค้าเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งควรทำการตลาดด้วยการขายตรงหน้าร้าน หรือจุดจำหน่าย และส่งเสริมการขายในระดับท้องถิ่น เช่น แจกสินค้าตัวอย่าง ลดราคาพิเศษ เป็นต้น

โรงงานขนาดใหญ่ มุ่งจำหน่ายในระดับจังหวัดหรือประเทศ และมีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ซึ่งควรวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซูเปอร์มาร์เกต และห้างสรรพสินค้า รวมถึงควรส่งเสริมการขายด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขายระดับประเทศ เช่น ลดราคา แจกของแถม เป็นต้น

เมื่อรู้ถึงปัจจัยสำคัญเหล่านี้แล้ว ก็เริ่มต้นธุรกิจโรงงานน้ำดื่มกันได้เลย ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องบรรจุของเหลวหรือเครื่องบรรจุอัตโนมัติ ที่ Asia Engineering Pac เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ยา สี และเคมี คุณภาพยุโรป โดยมีเครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องบรรจุของเหลว รวมถึงเครื่องบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยและปลอดภัย เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-806 4501, 089-769 1417 และ 063-323 5274

 

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. คู่มือการขออนุญาต น้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็ง. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567
บทความที่เกี่ยวข้อง
ชวนไปชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ Propak Asia 2024
ชวนไปรู้จักงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ Propak Asia 2024 in Bangkok, Thailand และ Asia Engineering Pac จะมีอะไรมาจัดแสดงบ้าง ตามไปหาคำตอบกัน
กระบวนการผลิตไส้กรอกในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ชวนไปส่องสถานการณ์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในไทย พร้อมชี้ช่องหนทางในการสร้างโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด
เครื่องจักรกำลังล้างทำความสะอาดเลมอน
ไปรู้จักว่ากระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing) คืออะไร ? และมีเครื่องจักรสำคัญในกระบวนการแปรรูปอาหารมีอะไรบ้าง ตามไปหาคำตอบกัน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy