PRODUCTS
เครื่องในกระบวนการผลิต
คือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการของการเตรียมวัตถุดิบ

เครื่องบรรจุภัณฑ์
คือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการการนำวัตถุดิบลงบรรจุภัณฑ์
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com